Trygghetsarbetet går vidare - lägesrapport nummer fyra för året

Regelbundna lägesrapporter är en viktig grund för det trygghetsarbete som pågår i Söderhamn. Nu finns årets fjärde rapport från lokalsamhället - en bra och aktuell bild av vad som hänt den senaste tiden.

Kraftsamlingen går vidare för ökad trygghet i Söderhamns kommun. Arbetet görs enligt en metod som tagits fram av Brottförebyggande rådet och som redan använts med framgång i flera kommuner. Metoden kallas EST och innebär att systematiskt och samlat arbeta för trygghet genom att hämta in aktuella bilder från lokalsamhället.

Läs mer: Kraftsamling för trygghet i SöderhamnLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Lägesbild nummer 4 2022

Nu finns årets fjärde lägesbild, med rapporter från flera olika verksamheter i samhället.

Läs mer: Lägesbild Söderhamn perioden 2022-03-22 till 2022-04-19 , 123.8 kB.

Sedan tidigare:

Läs mer: Lägesrapport 3 Söderhamn perioden 20220222-20220331 , 128.1 kB.

Se också: Lägesrapport 2 Söderhamn perioden 20220125-20220221 Länk till annan webbplats.

Se också: Lägesrapport 1 Söderhamn perioden 20211214-20220124 , 48.3 kB.

Senast uppdaterad: 25 maj 2022