Markanvisning, tomt i Stugsund

Markanvisningen avser en tomt i Stugsund, 3 km från centrala Söderhamn. Tomten är 585 m2 och här passar det bra att bygga exempelvis flerbostadshus, radhus eller liknande.

I Stugsund är nära till både småbåtshamn och rekreationsområden. Förskola, skola och barnomsorg finns på orten. Efter anbudstidens utgång utses den anbudsgivare som givit högsta pris på marken.

Läs mer om markanvisningen

Senast uppdaterad: 27 maj 2022