Hur utvecklar vi inre hamnen – tre tillfällen att tycka till i sommar

Området inre hamnen - från Hamnbron och österut i Söderhamn.

Vi behöver dina synpunkter och idéer om framtida utveckling av inre hamnen. Välkommen vid tre tillfällen i sommar - med start 21 juni!

Arbetet går vidare med att ta fram ett planprogram för inre hamnens framtida utveckling (området från Hamnbron och närmast österut). Planprogrammet ska resultera i en vision över hur området ska utvecklas och grundar sig bland annat på medborgarnas idéer. Därför har du i sommar möjlighet att lämna dina synpunkter och tankar om området idag och i framtiden.

Vi finns tillgängliga på kajen i södra änden av Kaptensgatan, följande datum mellan kl 11 och 15:

  • 21 juni
  • 26 juli
  • 24 augusti

Var med och påverka

Välkommen att titta förbi, ta en kopp kaffe och dela med dig av dina tankar om inre hamnen - vi hoppas och tror att du vill vara med och påverka!

Läs gärna mer om arbetet med inre hamnen.

Läs mer: Inre hamnen - planprogram

Läs också om de många andra samhällsbyggnadsprojekt som pågår i Söderhamns kommun.

Läs mer: Pågående och planerade samhällsbyggnadsprojekt

Senast uppdaterad: 16 juni 2022