Sprängört - giftig växt vid vattendrag och badplatser

Sprängört

Sprängört

Den giftiga växten sprängört växer i Söderhamns kommun. Den finns bland annat i området runt Färssjön och den kommunala badplatsen. Det går bra att bada i vattnet, men att smaka på växten innebär risk för allvarlig förgiftning, även vid små mängder.

Sprängört vid Färssjön

Kommunen har grävt bort mycket av den sprängört som växte vid bryggan och sandstranden. Växten finns dock kvar inom området runt badplatsen.

Ur förgiftningssynpunkt är det inte förenat med någon risk att bada i vatten där det växer sprängört, ej heller att få kallsupar och liknande. Att äta växten är dock förenat med livsfara.

Vid misstänkt förgiftning

Om någon smakat på växten eller kan ha fått i sig giftet via vattnet ska man ringa 112 och begära Giftinformationscentralen samt genast bege sig till sjukhus.

Informationsskyltar

Söderhamns kommun kommer att sätta upp skyltar med information om växten i området där växten finns.

Giftig växt som växer vid vattendrag

Sprängörten växer i hela landet och är en av våra allra giftigaste växter. Den är ingen invasiv art utan har funnits sen lång tid även i vår kommun och den växer i vatten, vid sjöar, vattendrag och på fuktiga ställen. Den liknar i viss mån arterna hundkäx och björnloka men det finns flera andra strandväxter som också liknar Sprängörten.

Symtom på förgiftning kan komma plötsligt med kraftig salivavsöndring, magsmärtor, kräkningar, diarré, ihållande kramper, medvetslöshet och andningsförlamning.

Senast uppdaterad: 27 juni 2022