Årets sjunde trygghetsrapport ger bild av lugn sommar i Söderhamn

Regelbundna lägesrapporter är en viktig grund för det trygghetsarbete som pågår i Söderhamn. Nu finns årets sjunde rapport från lokalsamhället – den visar att sommaren generellt sett varit lugn ur trygghetssynpunkt.

Kraftsamlingen går vidare för ökad trygghet i Söderhamns kommun och arbetet rullar på enligt en metod som tagits fram av Brottförebyggande rådet. Metoden kallas EST och innebär att systematiskt och samlat arbeta för trygghet genom att hämta in aktuella bilder från lokalsamhället.

Läs mer: Kraftsamling för trygghet i Söderhamn Länk till annan webbplats.

Här är senaste lägesbilden

Nu finns årets sjunde lägesbild, med rapporter från flera olika verksamheter i samhället.

Lägesbilden här: Lokal gemensam lägesbild Söderhamn 2022-06-14 till 2022-08-12 , 124.1 kB.

Senast uppdaterad: 23 augusti 2022