Nya möjligheter för parkering under arbetet med Centrumplanen

Nu finns nya/uppdaterade parkeringsmöjligheter i Söderhamns centrum. Nyttja gärna dessa platser när ni handlar lokalt. Här finns parkerings-tips också för den som arbetar i centrum.

Centrumplanen för att utveckla Söderhamns centrum rullar på. Just nu påverkar det trafiken och möjligheten att parkera centralt, då en del parkeringsplatser är blockerade av byggnationer längs Norra Hamngatan.

Därför skapar vi nu nya/ändrade möjligheter att parkera på några platser i centrum. Dels handlar det om nya platser, dels om ändrade parkeringstider som ger bättre genomflöde på andra p-platser.

Tillfälliga p-platser i centrum

Nya/uppdaterade parkeringsmöjligheter hittas här (titta efter uppmärkning):

  • Lönnens parkeringsdäck: tio nya p-platser finns närmast spiraltrappan som leder ned till gatuplan.
  • Köpmantorget: Nyskapade parkeringsrutor på ytan som annars används för parkering av långa fordon (12-15 platser).
  • Apoteksgatan (vid Jazzparken): Ändrad parkeringstid. För platser mot parken (nu 30 min, tidigare 2 tim), för platser på andra sidan (nu 1 tim, tidigare 2 tim). Plus tre nya p-platser.

Parkerings-tips till den som arbetar i centrum

För den som arbetar i centrala Söderhamn uppmanar vi att nyttja parkeringsmöjligheter som inte konkurrerar med handelns kunder om p-platser. Så ger vi både kunder och handeln chansen!

Tips om platser där det oftast finns utrymme, i närheten av stadskärnan:

  • Väster om gamla tågstationen (vid kvarteret Storbommarna)
  • Mellan Gurkparken och Köpmantorget

Vid Jazzparken ändras den tillåtna tiden för parkering för att skapa ett bättre flöde. Dessutom upplåts ett antal platser på Lönnens parkeringsdäck.

På Köpmangtorget (Busstorget) målas nya p-platser upp där det vanligen står långa fordon.

Fortsätt att besöka centrumhandeln

De nya/uppdaterade p-platserna kommer att vara i bruk fram till det att Norra Hamngatan är öppen som vanligt igen.

Vi är tacksamma för ert tålamod – fortsätt att besöka centrum och handla lokalt!

Läs mer: Centrumplanen - utveckling av Söderhamns centrum

Senast uppdaterad: 23 augusti 2022