Nya badvattenprover från Skogsand - OK att bada igen

Nya provtagningar av vattnet vid badplatsen Skogsand i Skog visar att vattnet är OK att bada i. Nu är det fritt fram att hoppa i plurret igen.

2 september gick vi ut med information om att det var för höga bakteriehalter i vattnet. När provsvaret visar att badvattnet är otjänligt tas alltid extra prover. Nu har vi fått resultatet från de nya proverna och provsvaren visar på att vattnet är godkänt för badsugna igen.

Ett enstaka provtagningsresultat säger ingenting om badvattnets kvalitet sett i ett längre perspektiv, utan bara hur vattnets kvalitet var just vid provtagningstillfället. Vattenkvaliteten kan variera starkt, till exempel beroende på skiftningar i vädret och att varje enskild provtagning endast utgör ett stickprov. På längre sikt kan dock andelen dåliga provresultat vid en viss badplats användas som ett mått på risken för att vattenkvaliteten där blir dålig.

Sommartid testas vattnet vid tre tillfällen

På sommaren kontrolleras badvattnet vid kommunens offentliga bad vid tre tillfällen, juni, juli och augusti.

Resultatet från badvattenprover publiceras alltid på soderhamn.se.
Resultat prover badvatten - Söderhamns kommun (soderhamn.se) Länk till annan webbplats.

Information från havs- och vattenmyndigheten om kommunernas ansvar för badvatten
Vägledning och administration - Badplatser och badvatten - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 5 september 2022