Då kan resultaten av folkomröstningarna offentliggöras

Röstsedel och kuvert

Räkningen av folkomröstningarna äger rum på tisdag 13 september och torsdag 15 september. Resultaten presenteras senast måndag den 19 september.

Vi får just nu många frågor om när resultaten av folkomröstningarna kommer att presenteras. Maria Svensson, opolitisk ordförande i valnämnden förklarar:
- Räkningen sker på tisdag och torsdag, 13 september och 15 september. Räkningen är inte öppen för allmänheten men de politiska partierna har haft möjlighet att utse observatörer som får närvara vid räkningen, även valnämndens ledamöter har möjlighet att närvara vid räkningen.

Enligt de föreskrifter gällande folkomröstningarna som kommunfullmäktige beslutat om ska resultaten av folkomröstningarna presenteras senast måndag den 19 september.

- Men eventuellt kan resultaten presenteras redan på fredag den 16 september här på soderhamn.se efter valnämndens sammanträde, om nämnden då fastställt resultaten. Det är det tidigaste datumet resultaten kan presenteras, inga preliminära resultat kommer att ges, förtydligar Maria Svensson.

Senast uppdaterad: 16 september 2022