Folkomröstningar om etablering av vindkraft - röstresultat 2022

Här redovisas resultatet av de två rådgivande folkomröstningar om vindkraft som genomfördes i Söderhamns kommun i samband med de allmänna valen 11 september 2022.

Folkomröstningar om etablering av vindkraft i Söderhamns kommun genomfördes i samband med de allmänna valen 11 september 2022. Omröstningsdeltagandet är 71,82 % (14 746 av 20 503 röstberättigade) vilket är högt för en lokal folkomröstning.

Valen gällde:

  • Storgrundet - ska Söderhamns kommun tillåta etablering av vindkraft på Storgrundet?
  • Terriotorialvattnet - ska Söderhamns kommun tillåta etablering av vindkraft inom Söderhamns kommuns terriotorialvatten?

Tolv rösträknare har deltagit för att sammanställa röstresultatet, med observatörer från partigrupperna och från valnämnden närvarade under merparten av sammanräkningen. Allt arbete under rösträkningen har utförts i par, ingen har ensam hanterat rösterna.

Att folkmröstningen är rådgivande innebär att beslut i frågorna tas av politiken.

Resultat rådgivande folkmröstningar 2022

Folkomröstning 1 Storgrundet

Valdistrikt

JA

NEJ

AVSTÅR

Omröstningsdeltagande %

Söderhamn-Öster-Broberg-Färssjön

318

551

66

82,41 %

Söderhamn-Norrtull-Granskär

478

584

183

65,49 %

Söderhamn-Norrberget-Hägnan m fl

413

509

117

59,22 %

Söderhamn-Klossdammen-Stormyran m fl

344

540

100

81,09 %

Söderhamn-Centrum-Väster

371

552

130

67,78 %

Vågbro

352

717

91

78,04 %

Söderala

345

601

79

73,14 %

Stugsund

280

454

83

80,06 %

Sandarne

346

706

92

74,42 %

Norrala-Trönö

418

558

114

79,96%

Marma-Mo

358

570

62

74,08 %

Ljusne

402

626

105

62,66 %

Bergvik-Skog

479

660

128

70,53 %

Totalt antal röster: 14 726

Totalt antal giltiga röster: 13 882

4 904

7 628

1 350


Totalt %

35,33 %

54,95 %

9,72 %

71,82 %

Diagram resultat folkomröstning Storgrundet

Diagram folkomröstning om vindkraft på Storgrundet.

Folkomröstning 2 Territorialvattnet

Valdistrikt

JA

NEJ

AVSTÅR

Omröstningsdeltagande %

Söderhamn-Öster-Broberg-Färssjön

335

512

77

82,41 %

Söderhamn-Norrtull-Granskär

451

554

201

65,49 %

Söderhamn-Norrberget-Hägnan m fl

407

472

112

59,22 %

Söderhamn-Klossdammen-Stormyran m fl

362

490

111

81,09 %

Söderhamn-Centrum-Väster

406

494

145

67,78 %

Vågbro

351

694

105

78,04 %

Söderala

355

560

93

73,14 %

Stugsund

299

420

86

80,06 %

Sandarne

386

651

97

74,42 %

Norrala-Trönö

411

525

128

79,96 %

Marma-Mo

381

512

83

74,08 %

Ljusne

381

589

109

62,66 %

Bergvik-Skog

498

612

137

70,53 %

Totalt antal röster: 14 726

Totalt antal giltiga röster: 13 592

5 023

7 085

1 484


Totalt:

36,96 %

52,13 %

10,92 %

71,82 %

Diagram resultat folkomröstning terriotorialvattnet

Diagram folkomröstning territorialvattnet.

Senast uppdaterad: 4 juli 2024