Världsdagen för psykisk hälsa 10 oktober - fria föreläsningar på Teatern

Söderhamns kommun är med och uppmärksammar världsdagen för psykisk hälsa. Välkommen till en kostnadsfri föreläsningsdag på Söderhamns teater!

Världsdagen för psykisk hälsa 10 oktober uppmärksammas som en del i Kraftsamling psykisk hälsa Gävleborg, som i sin tur är en vidareutveckling av Psykiatriveckan Gävleborg. Utgångspunkten i Kraftsamling psykisk hälsa Gävleborg är densamma tidigare: att tillsammans öka kunskapen om psykisk hälsa.

Läs mer: Kraftsamling psykisk hälsa – Studieförbundet Vuxenskolan Länk till annan webbplats.

Välkommen på föreläsning på Teatern

Under hela vecka 40 arrangerar medverkande föreningar och organisationer aktiviteter för sina medlemmar och för allmänheten. En nyhet är föreläsningsturnén, med föreläsningar om psykisk hälsa.

Föreläsningsturnén har sitt sista stopp på Söderhamns teater den 10 oktober – välkommen då!

Program, Söderhamns teater:

14.30: Välkommen! Bo Kåresjö som är ordförande i (H)järnkoll Gävleborg inleder eftermiddagen.

14.45–15.15: Ensamhetens missbruk - föreläsning med Jan Lundgren

15.30–16.15: Ensamkommandes ensamhet – ett forskningsperspektiv. Maria Vallström, Forskare FOU Söderhamn, berättar om ensamkommandes ensamhet ur ett forskningsperspektiv.

16.30–17.00: Första hjälpen till psykisk hälsa. Marie Näsman Engberg tar upp olika perspektiv på första hjälpen till psykisk hälsa, utifrån de tre olika roller hon har och har haft: anhörig, professionell samt instruktör.

17.15–18.00: Panelsamtal tema ensamhet - I panelen finns personer med olika erfarenheter, bakgrunder och arbeten.

Fri entré. Alla är välkomna!

Arrangörer: Föreningsnätverket för psykisk hälsa Gävleborg, Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg, Region Gävleborg, Svenska kyrkan, Söderhamns kommun, Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hudikdsvalls kommun, Nordanstigs kommun.

Tyst vandring - tid för reflektion

Dessutom välkomnas den som vill till en tyst vandring i grupp - en stunds möte med dig själv. Vandringen leds av sjukhuspräst Sture Rask och sker i utmanande skogsterräng, i tystnad med plats för reflektion men också fika (ta med eget) och samtal. Promenaden avslutas på Rådhustorget.

Arrangemanget ingår i veckan Kraftsamling psykisk hälsa Gävleborg.

Arrangörer: Sjukhuskyrkan Region Gävleborg.

Läs mer: Folkhälsoarbete – Söderhamns kommun Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 4 oktober 2022