Trygghetsrapport nummer elva: så rapporterar lokalsamhället

Trygghetsarbetet i Söderhamn går vidare. Regelbundna lägesrapporter ligger till grund för arbetet och nu har årets elfte lägesbild kommit, ta del av den här.

Kraftsamlingen går vidare för ökad trygghet i Söderhamns kommun. Arbetet pågår enligt en metod som tagits fram av Brottförebyggande rådet. Metoden kallas EST och innebär att systematiskt och samlat arbeta för trygghet genom att hämta in aktuella bilder från lokalsamhället.

Läs mer: Kraftsamling för trygghet i Söderhamn Länk till annan webbplats.

Här är senaste lägesbilden

Nu finns den elfte lägesbilden för 2022, med rapporter från flera olika verksamheter i samhället.

Lägesbilden här (PDF): Lokal gemensam lägesbild Söderhamn 2022-11-19 till 2022-12-09 , 69.1 kB.

Senast uppdaterad: 19 december 2022