Digital medborgardialog om trygghet i Söderhamn - välkommen att delta 18 januari

Välkommen att delta i en digital medborgardialog som ligger till grund för medborgarlöftet från Söderhamns kommun och Polisen 2024.

Söderhamns kommun och polisen arbetar vidare för ett tryggare Söderhamn. Välkommen till en digital medborgardialog 18 januari, dina synpunkter blir grunden till medborgarlöftet 2024!

Ett medborgarlöfte för Söderhamns kommun finns redan på plats för 2023 men vi börjar så smått snegla mot 2024 års medborgarlöfte redan nu. Därför planerar vi - Lokalpolisområde Hälsingland och Söderhamns kommun - att genomföra en digital medborgardialog på en av lokalpolisområdets Facebooksidor, ”Polisen Bollnäs, Söderhamn, Ovanåker”.

Varmt välkomna med dina förslag och synpunkter!

Tid: onsdagen 18 januari, kl. 18.00-20.00.
Till dialogen (Facebook): Polisen Bollnäs, Söderhamn, Ovanåker Länk till annan webbplats.

Dialogen genomförs, precis som tidigare digitala dialoger, i kommentarsfältet till ett inlägg som postas när dialogen startar upp.

Detta är medborgarlöfte

Ett medborgarlöfte är ett löfte från Polisen och kommunen, gentemot lokalinvånarna, som handlar om vad och hur man under året ska prioritera i sitt arbete för att öka tryggheten. Det bygger alltså på vad medborgarna i ett visst område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga. Utifrån deras önskemål tar man sedan fram individuella medborgarlöften för aktuell kommun.

För att få medborgarnas syn på saken genomför man så kallade medborgardialoger där medborgarna får tillfälle att träffa representanter från polis och kommun för att ge sin syn på saken och diskutera det hela. Medborgardialogerna och medborgarlöftena är en viktigt del i Polisens och Söderhamns kommuns ambition att komma närmare medborgarna.

Frågor att fundera på

Frågor att fundera på fram till dialogen 18 januari:

  • Känner du dig trygg i Söderhamns kommun?
  • Är det några särskilda platser som får dig att känna dig otrygg i Söderhamns kommun (t ex offentliga platser, i din hemmiljö, skolan)?
  • Har du förslag på vad polis och kommun skulle kunna göra för att Söderhamn skulle bli en ännu mera trygg kommun att leva och bo i?

Välkommen att delta - dina svar och synpunkter är viktiga!

Läs mer: Trygghetsarbete Söderhamns kommun

Senast uppdaterad: 12 januari 2023