Vill du veta mer om demenssjukdomar? Välkommen på informtionsträffar i februari

Bild

Har du funderingar kring demenssjukdom, bemötande, olika insatser och anhörigstöd?
Är du orolig över någon eller dig själv? Vill du ha information om hur kommunens demensteamet arbetar? Välkommen på informationsträffar i februari!

Information om demens

Under fyra tisdagar i februari bjuder vi in till informationsträffar där du får råd stöd och kunskap av demensteamet med flera. Träffarna är kostnadsfria och du behöver inte anmäla dig innan.

När: Tisdagar i februari 2023, kl 10–12 alternativt kl 18–20.
Var: Samlingssalen på Åsgården, Norra vägen 7, Söderhamn.

7 februari

10.00 -12-00 eller 18.00 - 20.00
De vanligaste demenssjukdomarna, behandling och fysisk aktivitet.

14 februari

10.00 -12-00 eller 18.00 - 20.00
Tips och råd om bemötande, vardagsmiljö och hjälpmedel.

21 februari

10.00 -12-00 eller 18.00 - 20.00
Kommunens anhörigstöd, en anhörig berättar om sina erfarenheter.

28 februari

10.00 -12-00 eller 18.00 - 20.00
Vikten av god munhälsa, kommunens hjälp och stöd.

Välkommen!

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 19 januari 2023