Årets första trygghetsrapport: läs om läget i Söderhamn

Årets första lägesbild om trygghet i Söderhamn är här. Den bygger på rapporter som kommit in från lokalsamhället, till exempel kommunala verksamheter, fastighetsägare, föreningar och organisationer. Läs den gärna!

Trygghetsarbetet i Söderhamn går vidare. Regelbundna lägesrapporter ligger till grund för arbetet och nu har den första lägesbilden för 2023 kommit, ta del av den här.

Kraftsamlingen går vidare för ökad trygghet i Söderhamns kommun. Arbetet pågår enligt en metod som tagits fram av Brottförebyggande rådet. Metoden kallas EST och innebär att systematiskt och samlat arbeta för trygghet genom att hämta in aktuella bilder från lokalsamhället.

Läs mer: Kraftsamling för trygghet i Söderhamn Länk till annan webbplats.

Läs mer: Trygghetsarbete Söderhamns kommun

Här är senaste lägesbilden

Nu finns den första lägesbilden för 2023, med rapporter från flera olika verksamheter i samhället.
Läs den och dela gärna vidare till alla som är intresserade av trygghet och trygghetsarbete.

Lägesbilden här (PDF): Lokal gemensam lägesbild Söderhamn 2022-12-10 till 2023-01-19 , 121 kB.

Senast uppdaterad: 6 februari 2023