Centrumplanen: Nya parkeringsmöjligheter på Köpmantorget

Här på Köpmantorget finns 18 nya parkeringsplatser, som nås från den ordinarie p-ytan på torget.

Vissa p-platser faller bort då Centrumplanen genomförs. Därför skapas nya som kompensation för handel och kunder. Nu finns nya parkeringsmöjligheter på Köpmantorget – fortsätt handla lokalt och centralt!

Centrumplanens etapp 2 med kajrenovering för med sig störningar för bland annat parkering centralt. Därför finns från och med 3 februari nya möjligheter att parkera på Köpmantorget:

  • 18 nya p-platser, från matvagnen och österut
  • 2 timmar gäller nu som p-tid för resten av torget

Läs mer: Parkeringsplatser i centrum under byggnadstid

Fortsätt att handla lokalt och tack för tålamodet under upprustningen!

Senast uppdaterad: 6 februari 2023