Beläggningsarbeten under 2023 - förbättringar väntar på flera vägar

Bland annat Granvägen, Norralagatan och Växelgatan får ny beläggning under 2023, enligt Söderhamns kommuns plan.

Granvägen, Norralagatan och Växelgatan ska få ny beläggning när Söderhamns kommun fortsätter att höja standarden på vägarna. Arbetet startar när tjälen släppt med målet att bli klart till juli.

Söderhamns kommun har 70 miljoner kronor anslagna till beläggningsarbeten, fördelade på sju år fram till 2024. Efter flera tidigare åtgärder på kommunala vägar finns omkring 23 miljoner kronor kvar. En del kommer att användas under 2023 då flera av kommunens tidigare slitna vägar ska få höjd standard.

Förutom ny beläggning (asfalt) handlar det om byte av brunnar (Söderhamns Nära bekostar sina), ombyggnad av refuger, fräsarbeten och reparation av bärlager.

Tre stora jobb

De mest omfattande beläggningsarbetena görs här:

  • Granvägen (3,7 miljoner kr)
  • Växelgatan (2,2 miljoner kr)
  • Norralagatan (1,3 miljoner kr)

Ambitionen är att sätta igång med förarbeten när tjälen släpper, uppskattningsvis i april. Sedan väntar fräsarbeten på alla tre vägarna runt 30 maj, då den slitna delen av beläggningen tas bort och vägen får ligga ”öppen” fram till beläggningsarbetet, som beräknas vara klart i början av juli.

(Se kartor längre ned).

Framkomligheten påverkas

Det blir efterlängtade förbättringar på vältrafikerade vägar, men räkna också med att det blir viss påverkan på trafiken med begränsad framkomlighet. Vänligen visa hänsyn till personal och skyltning och ha tålamod med det tillfälliga stöket.

Verksamheter som finns i närområdena informeras om vad som väntar och eventuell påverkan.

- De här vägarna har varit dåliga länge och vi tar den bollen nu. Det kommer att bli bra och vi hoppas medborgarna har tålamod och visar hänsyn, säger Andreas Forsberg, samordnare i Söderhamns kommuns Sektor samhällsservice.

Ny beläggning i Bergvik och Stråtjära

Beläggningsarbeten väntar också på två vägar som tidigare grävts ur och som nu satt sig:

  • Solängsvägen, Bergvik (480 000 kr)
  • Annelundsvägen, Stråtjära (290 000 kr)

Granvägen - här görs beläggningsarbete i den röda prickade markeringen.

Norralagatan - här görs beläggningsarbete i den röda prickade markeringen.

Växelgatan - här görs beläggningsarbete i den röda prickade markeringen.

Senast uppdaterad: 9 mars 2023