Årets tredje rapport om trygghet: läs om läget i Söderhamn

Årets andra lägesbild om trygghet i Söderhamn är här. Den bygger på rapporter som kommit in från lokalsamhället, till exempel kommunala verksamheter, fastighetsägare, föreningar och organisationer. Läs den gärna!

Trygghetsarbetet i Söderhamn går vidare. Regelbundna lägesrapporter ligger till grund för arbetet och nu har lägesbild nummer 3 för 2023 kommit, ta del av den här.

Kraftsamlingen går vidare för ökad trygghet i Söderhamns kommun. Arbetet pågår enligt en metod som tagits fram av Brottförebyggande rådet. Metoden kallas EST och innebär att systematiskt och samlat arbeta för trygghet genom att hämta in aktuella bilder från lokalsamhället.

Lägesbilden ligger sedan till grund för konkreta insatser när och där det behövs.

Läs mer: Kraftsamling för trygghet i Söderhamn Länk till annan webbplats.

Läs mer: Trygghetsarbete Söderhamns kommun

Här är senaste lägesbilden

Nu finns den andra lägesbilden för 2023, med rapporter från flera olika verksamheter i samhället.
Läs den och dela gärna vidare till alla som är intresserade av trygghet och trygghetsarbete.

Lägesbilden här (PDF): Lokal gemensam lägesbild Söderham 20230217-20230309 , 125.5 kB.

Senast uppdaterad: 21 mars 2023