Dags att söka sommarlovskola

En man lutar sig över barnens böcker. 

Går du i årskurs 8 eller 9 och riskerar att inte nå behörighet för att söka till gymnasiet? Vi erbjuder sommarlovskola 12-22 juni – ta chansen att lära dig mer och möjligheten att nå godkänt betyg. Sista ansökningsdag är den 17 maj.

Behörighet till ett yrkesprogram i gymnasiet kräver godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i ytterligare minst fem andra ämnen.

Sommarlovsskolan erbjuds till elever i årskurs 9 som inte nått gymnasiebehörighet till ett nationellt yrkesprogram i gymnasiet och till elever i årskurs 8 som riskerar att efter årskurs 9 inte nå gymnasiebehörighet.

Tid och plats för undervisning

Sommarlovsskolan genomförs på Norrtullskolan den 12-22 juni.
Undervisning sker mellan klockan 08.30 och 15.10 med avbrott för lunch.

Syfte

Syftet med lovskola är att eleven får lära sig mer i ämnet för att nå kunskapskraven. Elever i årskurs 9 kan efter avslutad lovskola genomgå prövning för godkänt betyg. Det är rektor på elevens skola beslutar om en elev ska erbjudas lovskola eller inte.

Ansökan

Ansökan till sommarlovsskolan görs av vårdnadshavare och elev senast den 17 maj på ansökningsblankett. Blanketten lämnas eller skickas till den skolexpedition som eleven går på.

Besked om eleven är antagen eller inte till lovskolan kommer att skickas hem med brev under vecka 22. Lovskolan är frivillig men för elev som har sökt och blivit antagen är det obligatoriskt att delta.

Ansökningsblankett till sommarlovsskola , 185.1 kB.

Senast uppdaterad: 12 maj 2023