Årets åttonde rapport om trygghet: så är läget i Söderhamn

Årets åttonde lägesbild om trygghet i Söderhamn är här. Den bygger på rapporter som kommit in från lokalsamhället, till exempel kommunala verksamheter, fastighetsägare, föreningar och organisationer. Läs den gärna!

Trygghetsarbetet i Söderhamn går vidare. Regelbundna lägesrapporter ligger till grund för arbetet och nu har lägesbild nummer 8 för 2023 kommit, ta del av den här.

Kraftsamlingen går vidare för ökad trygghet i Söderhamns kommun. Arbetet pågår enligt en metod som tagits fram av Brottförebyggande rådet. Metoden kallas EST och innebär att systematiskt och samlat arbeta för trygghet genom att hämta in aktuella bilder från lokalsamhället.

Lägesbilden ligger sedan till grund för konkreta insatser när och där det behövs.

Läs mer: Kraftsamling för trygghet i Söderhamn Länk till annan webbplats.

Här är senaste lägesbilden

Nu finns den åttonde lägesbilden för 2023, med rapporter från flera olika verksamheter i samhället.
Läs den och dela gärna vidare till alla som är intresserade av trygghet och trygghetsarbete.

Senaste lägesbilden här (PDF): Lokal gemensam lägesbild Söderhamn 20230811-20230907 Pdf, 209 kB.

Läs mer och se alla rapporter: Trygghetsarbete Söderhamns kommun

Senast uppdaterad: 19 september 2023