Samernas nationaldag - 6 februari

Samisk flagga.

1977 erkändes Samerna som urfolk av Sveriges riksdag.

Den 6 februari är en viktig dag för att uppmärksamma de samiska språken, kulturen och den samiska identiteten.

Samernas nationaldag är gemensam för alla samer oavsett om de bor i Sverige, Norge, Finland eller Ryssland.

Uppskattningsvis finns det cirka 100 000 samer i Sápmi. Sápmi betyder både det geografiska området i norr (Norge, Sverige, Finland och Ryssland) där samerna traditionellt har bott och själva folket samer.

Sedan 1993 firas samernas nationaldag den 6 februari över hela Sápmi. Dagen hedrar minnet av det första samiska landsmötet som hölls i Trondheim den 6 februari 1917. Den samiska flaggan är gemensam för alla samer. Den antogs på samekonferens i Åre 1986.

Samerna erkändes som urfolk 1977 av Sveriges riksdag. Riksdagen röstade igenom en grundlagsändring 2010 och sedan 2011 är det inskrivet i grundlagen att det samiska folkets möjligheter at bevara och utveckla sitt eget kultur- och samhällsliv ska främjas.

Senast uppdaterad: 7 februari 2024