Folkomröstning om etablering av vindkraft - röstresultat 2024

Vindkraftsnurra och röstsedel.

Här redovisas resultatet av den rådgivande folkomröstningen om vindkraft som genomfördes i Söderhamns kommun i samband med EU-valet 9 juni.

En folkomröstningen om etablering av vindkraft i Söderhamns kommun genomfördes i samband med val till EU-parlamentet 9 juni 2024. Omröstningsdeltagandet är 45% - 9 061 av 20 116 röstberättigade.

Folkomröstningens frågeställning var: Ska Söderhamn tillåta etablering av vindkraft i kommunens inre vatten samt territorialhav?

Svarsalternativen var:

  • JA — tillåt etablering av vindkraft.
  • NEJ — all ny etablering ska stoppas, därtill att kommunfullmäktige begär hos domstolen att få den tillstyrkan man gjorde gällande Storgrundet 2010 återkallad, tillika att beslutet 2022-12-19 om Storgrundet upphävs och ändras till ett nej.
  • Avstår

Preliminär rösträkning skedde i vallokalerna på valnatten och slutlig granskning ägde rum i rådhuset onsdagen 12 juni. All rösträkning har varit öppen för allmänheten.

Att folkomröstningen är rådgivande innebär att beslut i frågorna tas av politiken.

Resultat rådgivande folkomröstning 2024

Folkomröstning: Ska Söderhamn tillåta etablering av vindkraft i kommunens inre vatten samt territorialhav?

Valdistrikt

JA

NEJ

AVSTÅR

Omröstningsdeltagande %

Söderhamn-Öster-Broberg-Färssjön

346

274

35

56

Söderhamn-Norrtull-Granskär

412

307

82

39,6

Söderhamn-Norrberget-Hägnan m fl

398

243

47

38,7

Söderhamn-Klossdammen-Stormyran m fl

342

285

38

52,2

Söderhamn-Centrum-Väster

358

264

40

39,4

Vågbro

326

365

42

48,8

Söderala

342

281

33

45,4

Stugsund

262

235

41

52

Sandarne

301

333

56

43,6

Norrala-Trönö

369

327

39

52,4

Marma-Mo

335

275

40

46,1

Ljusne

352

314

46

40

Bergvik-Skog

415

335

54

43

Totalt antal röster: 9061

Totalt antal giltiga röster: 8989

Totalt %

51

43

6

45

Diagram resultat folkomröstning 2024

Diagram folkomröstning om vindkraft 2024.

Senast uppdaterad: 4 juli 2024