Resvaneundersökning - för ett bättre Söderhamn

Söderhamns kommun genomför fram till och med 20 juni en resvaneundersökning bland medborgarna. Syftet att forma en mer hållbar och effektiv transportstrategi för vår vackra kommun.

Resvaneundersökningen genomförs med en enkät som kommunmedborgare når via genom utskick med Kivra (digital brevlåda) eller vanlig post. Fram till och med 20 juni finns möjlighet att bidra genom att svara på enkätens frågor.

Till digital enkät: Resvaneundersökning Söderhamns kommun Länk till annan webbplats.

Söderhamn kommun erbjuder dessutom hjälp med att fylla i enkäten för den som vill.

Plats: biblioteket i Söderhamn
Tid: 14 juni klockan 11-14

Välkommen med dina inspel!

Viktig information

Resvaneundersökningens syfte är att samla ny värdefull kunskap om medborgarnas resvanor, preferenser och behov. Informationen ger en djupare förståelse för våra invånares resvanor vilket i sin tur bidrar till att vårt arbete med att främja mer miljövänliga alternativ såsom kollektivtrafik, cykling och gång med minskade koldioxidutsläpp som positiv effekt.

Genom att känna till våra kommuninvånares resvanor kan vi även utforma transporttjänster som är tillgängliga och anpassade för alla, oavsett ålder, hälsotillstånd, funktionsnedsättning eller bostadsort.

Resultatet av resvaneundersökningen hittas på Söderhamns kommuns hemsida hösten 2024.

Läs mer: Mer information om resvaneundersökningen

Senast uppdaterad: 12 juni 2024