Lägesrapport 13 juni: detta sker nu i Centrumplanens etapp 3

Ledningsarbete längs Södra Hamngatan.

Ledningsarbete längs Södra Hamngatan 13 juni.

Utvecklingen av Söderhamns centrum pågår – nu inleds etapp 3 i Centrumplanen. I etapp 3 påverkas området söder om Söderhamnsån, Södra Hamngatan från Källgatan till Hamnbron. Praktiskt arbete sker från maj 2024 och innebär ansiktslyft av området parallellt med ledningsarbeten som utförs av Söderhamn Nära. Här kommer en färsk lägesrapport.

Söderhamns kommun och Söderhamn Nära båda är beställare av entreprenaden, NCC är utföraren.

Vad sker nu i projektet?

Etapp 2: Slutbesiktning av etapp 2 skedde 12 juni, invigning 19 juni.

Etapp 3: Pågående schaktarbeten längs Södra Hamngatan, för ledningsarbeten och dagvattensystem. Påträffad kisaska tas om hand vilket kan påverka tidplanen något.

Går det enligt planen?

Ja. Hanteringen av påträffad kisaska kan komma att påverka tidplanen något. Renoveringen av Hamnbron skjuts fram till våren 2025 för att undvika trafikstörningar och fler trafikljus på centrala gator.

Vilken påverkan har det som görs?

Södra Hamngatan avstängd. Arbetet i etapp 3 sker inom arbetsområdet.

Vad sker härnäst och när?

Arbete med VA-ledningar den närmaste tiden. Förberedelser inför bygget av nya bron vid Sibylla. Brobygget är en totalentreprenad som utförs av NCC.

Mer information om utvecklingsprojekt som Centrumplanen hittar du på webben.

Läs mer: Centrumplanen förvekligas i etapper

Projektledare:
Hans Uddén
Telefon: 0270-758 06, 070-200 96 68
E-post: hans.udden@soderhamn.se

Simon Holm
Projektsamordnare, Söderhamn Nära
Tel: 0270-785 29, 072-452 14 10
E-post: simon.holm@soderhamnnara.se

Senast uppdaterad: 20 juni 2024