Nu fortsätter arbetet med att anpassa skolstrukturen

Våren 2023 tog Kommunfullmäktige beslut om inriktning för ny skolstruktur i Söderhamn. Under året som gått har dock vissa förutsättningar förändrats, därför blir första steget i det fortsatta arbetet att revidera förstudien.

Kortfattat beskrivet innebar beslutet 2023 att Vågbro skola blir en ren F-6 skola och Norrtullskolan blir en ren högstadieskola samt att viss utbyggnad av Stugsunds skola ska ske.

Revidering av förstudie – med hänsyn till nya fakta och förutsättningar

- Beslutet togs för ett år sedan. Det finns nya fakta att ta hänsyn till vilket innebär att vi behöver revidera den tidigare gjorda förstudien, säger Tobias Winterliv, sektorchef, sektor Barn- och lärande.

Nya fakta är bland annat prognoser vad gäller barnafödande i Sverige. Barnkullarna förväntas minska i hela Sverige och Söderhamn är inget undantag. Utöver minskade barnkullar har samtliga nämnder fått i uppdrag att se över kommande års investeringar, med målsättningen att minska dessa med 30 %. En ytterligare ny förutsättning är att en extern aktör annonserat om att utöka sin redan befintliga skolverksamhet med ett högstadium.

Arbetet med att revidera förstudien börjar nu och förväntas pågå fram till årsskiftet för att sedan återrapporteras till Barn- och lärandenämnden.

- Det är viktigt att fånga upp alla nya förutsättningar både på nationellt och lokalt plan, kortsiktigt och långsiktigt, och samtidigt utgå från verksamheternas behov innan vi går vidare med omstruktureringen. Målet är en mer likvärdig skola, säger Fredrik Öhlander (C) ordförande i barn- och lärandenämnden.

Senast uppdaterad: 13 juni 2024