Söderhamns kommun har en ny plan för energi och klimat

Bild

Med den nyligen antagna planen för energi och klimat tar Söderhamns kommun nya steg mot ett hållbart samhälle. En handlingsplan och strategisk inriktning för ett arbete vi måste göra tillsammans!

De globala klimatförändringarna utgör en av de största utmaningarna som världen står inför. Arbetet med att minska klimatpåverkan behöver ske på alla nivåer i samhället, inte minst lokalt. Planen för energi och klimat Länk till annan webbplats. som antågs av kommunfullmäktige våren 2024 utgör nu Söderhamns kommuns handlingsplan och strategiska inriktning för att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle inom energi- och klimatområdet.

Planen bygger vidare på de övergripande mål som är etablerade i översiktsplanen för Söderhamns kommun. Söderhamn ska år 2030 vara en hållbar och attraktiv kommun att leva och verka i. Här behövs att alla bidrar för att minska klimatpåverkan och ställa om till ett fossilfritt samhälle.

- Vi vill vara en del av den gröna omställningen och den nya planen för energi och klimat anger vår lokala riktning i Söderhamn, säger John-Erik Jansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Viktig omställning

Dokumentet innehåller inriktningsmål och energi- och klimatåtgärder för både kommun och kommunala bolag, men även för Söderhamns geografiska område som helhet. Det handlar om åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser och öka energieffektiviteten inom olika samhällsområden.

- Jag tror att de flesta vet vilken omställning vi behöver göra om jordens resurser ska räcka och klimatpåverkan minska. Det är så många saker vi kan göra i vardagen både på jobbet och i vårt privatliv, här behöver vi hjälpas åt att utmana varandra, säger Gunilla Jonsson, hållbarhetsstrateg i Söderhamns kommun.

I Plan för energi och klimat listas mål och åtgärder inom fem fokusområden:

  • hållbara transporter
  • förnyelsebar energitillförsel och effektiv energianvändning
  • energi- och klimataspekter i fysisk planering
  • klimatsmart konsumtion
  • kolsänkor

Mycket görs redan

Vill du läsa mer om de åtgärder som finns i planen och mer om hur Söderhamns kommun arbetar med hållbarhet - då finns vårt hållbarhetsbokslut (PDF), Pdf, 27.1 MB. samt mer information här:

Miljömål och styrdokument - Söderhamns kommun Länk till annan webbplats.

Klimat och hållbarhet - Söderhamns kommun Länk till annan webbplats.

Vad kan du och din verksamhet göra för klimatet? - Intranät (soderhamn.se) Länk till annan webbplats.

Agenda 2030

Social hållbarhet

Senast uppdaterad: 18 juni 2024