Öppna förskolor och fritidshem under sommaren 2024

Två pojkar leker i lekparken

Under sommaren slås kommunens förskolor och fritidshem ihop.

Under sommaren kommer kommunens förskolor och fritidshem att slås ihop liksom tidigare år.

Förskolor och fritidshem sommaren 2024

Förskola/fritidshem

Stängda veckor

Hänvisas till

Trönö förskola

27-31

Vågbro förskola

Kungsgårdens förskola

27-31

Vågbro förskola

Vågbro förskola

Öppet

Lillbergets förskola

Öppet


Brobergs förskola

28-31

Lillbergets förskola

Stentägtens förskola

28-31

Lillbergets förskola

Klossdammens förskola

28-31

Lillbergets förskola

Nymåla förskola

28-31

Lillbergets förskola
Sandarne förskola

Öppet


Ljusne förskola

27-31

Sandarne förskola
Rosenvalls förskola

27-31

Bergviks förskola

Mo förskola

27-31

Bergviks förskola

Bergviks förskola

Öppet


Stråtjära förskola

28-31

Bergviks förskola
Trönö fritidshem

27-31

Vågbroskolans fritidshem

Vågbroskolans fritidshem

Öppet

Norrtullskolans fritidshem

Öppet


Stentägtskolans fritidshem

27-31

Norrtullskolans fritidshem

Stugsunds skolas fritidshem

27-31

Norrtullskolans fritidshem
Rosenvallskolans fritidshem

27-31

Bergviksskolans fritidshem

Mo skolas fritidshem

27-31

Bergviksskolans fritidshem

Bergviksskolans fritidshem

Öppet


Stråtjära skolas fritidshem

27-31

Bergviksskolans fritidshem
Stenbergaskolans anpassade
grundskolas fritidshem

Öppet


Stenbergaskolans fritidshem

28-31

Sandarne fritidshem

Sandarne fritidshem

ÖppetSenast uppdaterad: 27 juni 2024