Lägesrapport 28 juni: detta sker nu i Centrumplanens etapp 3

Ledningsarbete längs Södra Hamngatan (väster om centrumhållplatsen) 28 juni.

Utvecklingen av Söderhamns centrum pågår – nu inleds etapp 3 i Centrumplanen. I etapp 3 påverkas området söder om Söderhamnsån, Södra Hamngatan från Källgatan till Hamnbron. Praktiskt arbete sker från maj 2024 och innebär ansiktslyft av området parallellt med ledningsarbeten som utförs av Söderhamn Nära. Här kommer en färsk lägesrapport, nästa kommer i augusti.

Söderhamns kommun och Söderhamn Nära båda är beställare av entreprenaden, NCC är utföraren.

Vad sker nu i projektet?

Forsatt arbete med bland annat relining av ledningar. Dokumentation av arkeologi är aktuellt i området väster om centrumhållplatsen.

Går det enligt planen?

Ja i stort. Arbetet görs efter den plan som anpassas med anledning av arkeologiska lämningar som hittats och som dokumenteras av Länsstyrelsen.

Vilken påverkan har det som görs?

Södra Hamngatan avstängd. Arbetet i etapp 3 sker inom arbetsområdet.

Vad sker härnäst och när?

Arbete i anslutning till fastigheter längs Södra Hamngatan, bland annat inkoppling och anslutning, sker i dialog med fastighetsägare.

Arbetet med etapp 3 under sommaren ser ut så här: Minskade resurser från v 27, NCC stänger helt v 29, arbete med full fart igen v 32 (5 augusti).

Läs mer: Centrumplanen förverkligas i etapper

Projektledare:
Hans Uddén
Telefon: 0270-758 06, 070-200 96 68
E-post: hans.udden@soderhamn.se

Simon Holm
Projektsamordnare, Söderhamn Nära
Tel: 0270-785 29, 072-452 14 10
E-post: simon.holm@soderhamnnara.se

Senast uppdaterad: 1 juli 2024