Sprängört - giftig växt vid badplatsen i Färssjön

Sprängört

Sprängört

Den giftiga växten sprängört växer på flera platser i Söderhamns kommun, bland annat i området runt Färssjön och den kommunala badplatsen. Det går bra att bada i vattnet, men att smaka på växten innebär risk för allvarlig förgiftning, även vid små mängder.

Sprängört vid Färssjön - skyltar och markering

Kommunen har tidigare år grävt bor mycket av sprängörten, växten finns dock kvar inom området runt badplatsen. Området där växen finns är uppmärkt och information finns på skyltar i anslutning till platsen.

Ur förgiftningssynpunkt är det inte förenat med någon risk att bada i vatten där det växer sprängört, inte heller att få kallsupar och liknande. Att äta växten är dock förenat med livsfara.

Vid misstänkt förgiftning

Om någon smakat på växten eller kan ha fått i sig giftet via vattnet ska man ringa 112 och begära Giftinformationscentralen samt genast bege sig till sjukhus.

Giftig växt som växer vid vattendrag

Sprängörten växer i hela landet och är en av våra allra giftigaste växter. Den är ingen invasiv art utan har funnits sen lång tid även i vår kommun och den växer i vatten, vid sjöar, vattendrag och på fuktiga ställen. Den liknar i viss mån arterna hundkäx och björnloka men det finns flera andra strandväxter som också liknar Sprängörten.

Symtom på förgiftning kan komma plötsligt med kraftig salivavsöndring, magsmärtor, kräkningar, diarré, ihållande kramper, medvetslöshet och andningsförlamning.

Senast uppdaterad: 3 juli 2024