Söderhamns kommun följer situationen i Ukraina och samverkar med andra aktörer inom krisberedskap 

Ukrainska flaggan

Söderhamns kommun följer omvärldsläget och genomför förberedande åtgärder där det finns behov. Vi ingår i en bred samverkan med andra aktörer inom krisberedskap.

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har Söderhamns kommun under den senaste veckan deltagit i flera olika samverkansmöten med olika aktörer på både regional och nationell nivå. Söderhamns kommun, tillsammans med länets krisberedskapsaktörer samverkar och följer läget noga.

- Söderhamns kommun befinner sig inte i så kallat ”stabsläge” utan jobbar med krisberedskapsfrågor kopplat till den aktuella händelseutvecklingen inom ordinarie organisation, förklarar Patrik Jakobsson, kommundirektör.

Viktigt att poängtera är att det militära hotet mot Sverige fortsatt är lågt, enligt Försvarsmakten.

- Utifrån möjlig händelseutveckling har Söderhamns kommun identifierat ett antal riskområden, som exempelvis innefattar cyberattacker, flyktingströmmar och störningar i leveranser av varor och tjänster. Just nu arbetar vi med riskbedömningar och åtgärdsplaner för att säkerställa drift av samhällsviktiga funktioner och verksamheter, säger Patrik Jakobsson, kommundirektör.

Det här kan du göra

Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Här följer några konkreta exempel.

 • Var källkritisk och sprid inte rykten vidare.
  Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Sök information från olika väletablerade källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.
  Om Källkritik (Krisinformation.se) Länk till annan webbplats.
 • Skydda din information mot cyberangrepp.
  IT-attacker förutsätter att en angripare har hittat ett säkerhetshål. Men du skyddar både din egen information och bidrar till samhällets motståndskraft mot cyberangrepp genom några enkla åtgärder:
  • Installera säkerhetsuppdateringar på din telefon, dator och andra enheter så fort det är möjligt.
  • Var vaksam mot försök till nätfiske och försök att plantera skadlig kod, till exempel via webbsidor eller länkar i e-mejl eller sms.
Senast uppdaterad: 1 mars 2022