Söderhamns kommun tar emot skyddsbehövande från Ukraina

Migrationsverket föreslår att Söderhamns kommun fram till och med juni tar emot 131 skyddsbehövande från Ukraina.

Migrationsverket har fastställt att Gävleborg ska ta emot 1 869 skyddsbehövande från Ukraina till och med juni. Söderhamns kommun kommer att ta emot 131 personer enligt Migrationsverkets förslag (borträknat de 40 personer som redan kommit på annat sätt till vår kommun, så återstår 91 personer).

Migrationsverkets mål är en jämn fördelning mellan kommunerna. Fördelningen mellan kommunerna baseras på en uppskattning av hur många boendeplatser som behövs utifrån Migrationsverkets huvudscenario om att 76 000 personer från Ukraina kommer att söka skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet fram till halvårsskiftet.

Förberedelser redan igång

Siffrorna kan komma att justeras beroende på utvecklingen i Ukraina och hur många av de som kommer till Sverige som behöver hjälp med boende.

- Söderhamns kommun har sedan kriget startade arbetat intensivt med att ta fram boendeplatser. Vi har också samverkan med sektor barn och lärande för att vara redo, säger Malin Thurfjäll, verksamhetschef i Söderhamns kommun.

I slutet av april fastställs hur många skyddsbehövande varje kommun ska ta emot, efter dialog mellan Länsstyrelsen och kommunerna. Därefter kommer Migrationsverket att teckna avtal med kommunerna.

Senast uppdaterad: 14 april 2022

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn