Avfall och återvinning

Bild

Avfall och i viss mån även skräp kan användas igen och åter­vinnas. Vi har alla ett ansvar för vår gemen­samma miljö. Därför är det viktigt att du sorterar ditt avfall.

Här får du veta mer om hur du själv och kommunens organisation hanterar ditt hushållsavfall, kompost och trädgårdsavfall. I Söderhamn ansvarar det kommunala bolaget Söderhamn NÄRA för renhållning med sophämtning, sortering, deponering och behandling av avfall.

Kommunen har utformat föreskrifter om hur du ska hantera avfall från ditt hushåll. Kommunens organisation för att hantera ditt avfall består av olika delar. Avfallsplan 2015 - 2030 visar vårt långsiktiga arbete med avfallshanteringen.

Renhållningsföreskrifter

För att du ska kunna hantera det avfall som ditt hushåll producerar har kommunen tagit fram renhållningsföreskrifter om avfall från enskilda avlopp, hantering av hushållsavfall och placering av kärl, mm.

Kommunens avfallsorganisation

  • Söderhamn NÄRA är kommunens renhållare och ansvarar för sophämtning med insamling och behandling av ditt avfall.
  • Kultur- och samhällsservicenämnden är renhållningssansvarig nämnd och ansvarar för frågor av teknisk karaktär, till exempel anvisad plats för hämtning av hushållsavfall, beslut i avvikande ärenden om abonnemang och utvecklingsarbete.
  • Bygg- och miljönämnden ansvarar för tillsyn att föreskrifterna följs, dispens från föreskrifterna samt anmälan om hushållskompost och glesare hämtningsintervall.länk till annan webbplats

Avfallsplan 2015 - 2030

Avfallsplanen med bilagor beskriver kommunens långsiktiga arbete med avfallshantering, i samarbete mellan samtliga kommuner i Hälsingland. Fyra ledstjärnor vägleder vårt avfallsarbete:

  • Det ska vara lätt för alla kommuninvånare att göra rätt
  • Renhållningsarbetet ska vara hållbart och långsiktigt, där vi förebygger uppkomsten av avfall med omtanke om kommande generationer
  • Det ska finnas en helhetssyn i hela kedjan i avfallshanteringen
  • Renhållningen ska vara robust och arbetet ska ske systematiskt och effektivt
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avfallsplan förklaring.pdf 4.4 MB
Avfallsplan del 1 strategier och mål.pdf 532.8 kB
Avfallsplan del 2 åtgärder.pdf 274.5 kB
Avfallsplan del 3 underlag.pdf 537.1 kB
Avfallsplan del 4 sammanfattning.pdf 206 kB
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2021
Bo, bygga, miljö och trafik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn