Sophämtning

Söderhamn NÄRA sköter renhållning med sophämtning, sortering, deponering och behandling av avfall och kan informera om rutiner för sophämtning som rör permanentboende och sommarboende.

Ansöka om längre intervall för sophämtning

Om du har anmält hushållskompost hos kommunen eller om du har ett brunt kärl som hämtas av Söderhamn NÄRA kan du få utökad sophämtning till var fjärde vecka eller var tredje månad.

För hämtning med längre intervall än varannan vecka måste du ha godkänd komposteringsbehållare och kunskap om hur du komposterar, eller ha ett brunt kärl som hämtas av Söderhamn Nära. För mer information kontakta Söderhamn NÄRA. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 14 augusti 2022
Bo, bygga, miljö och trafik