Obligatorisk ventilationskontroll

I de flesta byggnader, förutom en- och tvåbostadshus med vissa ventilationssystem, ska en obligatorisk funktionskontroll av ventilation (OVK) göras regelbundet. Det är byggnadens ägare som har ansvar för att en OVK-kontroll utförs.

En OVK ska utföras av en certifierad sakkunnig. Kontrollanten utfärdar ett intyg med datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och när nästa besiktning måste göras. Ägaren till byggnaden ska sätta upp intyget på en väl synlig plats i byggnaden, lämpligtvis i huvudentrén eller respektive trapphus.

Det är inte alla byggnader som omfattas av kravet på återkommande obligatorisk ventilationskontroll. På listan nedan ser du vilka byggnader som kräver återkommande besiktning.

Listan , 17.1 kB.

Kommunens ansvar

Om en ägare till en byggnad inte gör OVK i enlighet med intervallet kan kommunen förelägga ägaren att genomföra denna. Om ett protokoll ifrån en besiktning visar att det finns brister i ventilationen så kan kommunen även förelägga ägaren att åtgärda bristerna.

Läs mer om ventilation och obligatorisk ventilationskontroll på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2021
Bo, bygga, miljö och trafik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn