Lägenhetsregister

Alla lägenheter ska finnas i lägenhetsregistret och ha ett eget lägenhetsnummer. Äger du ett flerbostadshus, eller ett småhus med mer en än lägenhet och ska bygga nya, ändra, riva eller tar bort bostadslägenheter, ska du anmäla det till kommunen.

Ägare till flerbostadshus

Ägare av bostadshus med flera lägenheter lämnar förslag till lägenhetsnumrering enligt en särskild standard för registret. Fakta om antalet bostäder på adressen, tillbyggnad eller ombyggnad är exempel på uppgifter som ägare till flerbostadshus ska lämna in.

Blankett -Anmälan om ändring av flerbostadshus inklusive specialbostäder
Skicka anmälan till: Söderhamns kommun, bygg- och miljöförvaltningen 826 80 Söderhamn.

Småhusägare

Ägare till småhus som villor, radhus och fritidshus behöver bara lämna uppgift om att bostadsarean har ändrats vid tillbyggnad, ombyggnad eller rivning. Ägare av nybyggda småhus ska registrera bostadsarean på sin nybyggda bostad i lägenhetsregistret.

Blankett - Anmälan om ändring av småhus och fritidshus
Skicka anmälan till: Söderhamns kommun, bygg- och miljöförvaltningen 826 80 Söderhamn.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Det är du som fastig­hets­ägare som ska lämna in upp­gifter om nya, rivna eller om­byggda bo­stads­lägen­heter till oss i kommunen. Det är enligt lagen om lägen­hets­register. Du är också skyldig att in­formera dina hyres­gäster om deras lägen­hets­nummer. Samt anslå lägen­hets­numreringen på en väl synlig plats i byggnaden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 december 2019
Bo, bygga, miljö och trafik

Kontakt Bygg- och miljöförvaltningen

Kontakta handläggare vardagar kl. 8.00 - 9.30 via Kundtjänst 0270-75000.

Blanketter och handlingar skickas till:
Söderhamns kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
826 80 Söderhamn

Besöksadress: Kungsgatan 6
E-post: Bygg- och miljöförvaltningen

Förvaltningschef
Herman Claesson
Tel 0270-751 36

Verksamhetschef
Jonas Ryberg
Tel 0270-766 11

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn