Lediga bostadstomter 

Modell av ett vitt hus, en ritning och ett gult vattenpass

Här kan du se vilka bostadstomter för småhusbebyggelse som är till salu på kommunens mark. För att ha möjlighet att förvärva bostadstomter och för att få erbjudanden om nya kommunala bostadstomter måste du anmäla dig via E-tjänsten till tomtkö alternativt direktförsäljning.

I kartan Ledig mark i Söderhamns kommun visas tillgängliga och avstyckade fastigheter för småhusbebyggelse. Det finns två kategorier av bostadstomter i kartan där tomterna i den ena förmedlas via intresseanmälan till Tomtkö och den andra för Direktförsäljning.

En intresseanmälan till tomter som förmedlas via tomtkön innebär både att du får möjlighet att förvärva befintliga tomter utifrån din plats i kön och få erbjudanden av nya tomter som är möjliga för småhusbebyggelse.

Pris för bostadstomterna tas fram löpande genom beställning av ett värdeutlåtande (bekostas av kommunen) från ett oberoende värderingsinstitut och försäljning sker till marknadsvärde.

Det finns regleringar om vad som får byggas på varje fastighet i detaljplanen. Vanligtvis brukar största storlek, höjd och placering på fastigheten vara reglerade. I vissa områden kan det också finnas bestämmelser om exempelvis färgsättning och utformning av huset. Exakt reglering finns i detaljplanen.

Anmälan till tomtkön

  • Sökande måste ha fyllt 18 år.
  • Äkta makar och personer som sammanbor får endast göra en ansökan.
  • Fördelning av nya bostadstomter sker under hänsynstagande till kötid.
  • Ansvarig nämnd kan besluta om annan fördelning, om det fordras av bostadspolitiska skäl eller allmän hänsyn.
  • Kötiden mäts från det datum du registreras i kön.

Kom ihåg att logga in och uppdatera dina uppgifter om du flyttar, byter telefonnummer eller e-postadress!

Avgift

Vi tar ut en årlig administrativ avgift för registrering i tomt- och småhuskön som är 300 kr. Årsavgiften avser det år som du registrerar dig i tomtkö.

Vid anmälan betalar du in en registreringsavgift till bankgiro 192-3473, ange namn, adress samt referens ”Registrering tomtkö”. Betalning behöver ske inom 14 dagar efter registreringsdatum för att du ska få behålla din köplats.

Om kön eventuellt avvecklas betalas inte pengarna tillbaka.

Erbjudande/Tilldelning av tomt

Erbjudan om lediga tomter skickas ut via via E-tjänsten (Mina sidor). Dessa ska acceptera eller avböja inom 3 veckor. Om svar ej inkommit i tid registreras detta som avböjt. Sökande som accepterar tilldelad tomt skall påbörja förvärv inom 6 månader annars upphävs beslutet om tilldelning.

Avregistrering från tomtkön

Avregistrering från kön sker om:

  • Du tilldelats och accepterat tomt via kommunen.
  • Du ej anmält adress- eller namnändring och posten meddelar att sökandes adress är okänd.
  • Du själv, via Mina sidor Länk till annan webbplats., väljer att gå ur kön

Om du avregistreras från tomtkön, kan du åter registrera dig om du önskar.

OBS! Om du har haft turen att få köpa en kommunal tomt kan du inte registrera dig i tomtkön igen förrän efter 3 år från köpdatum.

Senast uppdaterad: 3 maj 2022
Bo, bygga, miljö och trafik