Lediga kommunala bostadstomter 

Här kan du se vilka bostadstomter för småhusbebyggelse som är till salu på kommunens mark. Du måste anmäla dig till tomtkön (se nedan) för att ha möjlighet att förvärva bostadstomterna och för att få erbjudanden om nya kommunala bostadstomter.

Kartan nedan visar tillgängliga detaljplanelagda och avstyckade fastigheter för bostadsbyggande som kommunen säljer.

  • Grönmarkerade fastigheter är detaljplanerade (har en byggrätt) för småhusbostäder.
  • Orangefärgade fastigheter är utpekade utvecklingsområden utan byggrätt.

Du kan se mer information om varje tomt genom att klicka på dessa i kartan nedan. 

Pris för bostadstomterna tas fram löpande genom beställning av ett värdeutlåtande (bekostas av kommunen) från ett oberoende värderingsinstitut och försäljning sker till marknadsvärde

Det finns regleringar om vad som får byggas på varje fastighet i detaljplanen. Vanligtvis brukar största storlek, höjd och placering på fastigheten vara reglerade. I vissa områden kan det också finnas bestämmelser om exempelvis färgsättning och utformning av huset.
Exakt reglering finns i detaljplanen.
Detaljplanen hittar du i Planarkivet.

Sökande måste ha fyllt 18 år.
Äkta makar och personer som sammanbor får endast göra en ansökan. 
Fördelning av nya bostadstomter sker under hänsynstagande till kötid.
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden kan besluta om annan fördelning, om det fordras av bostadspolitiska skäl eller allmänna hänsyn. 
Kötiden mäts från det datum du registreras i kön. 

Du anmäler dig till tomtkön genom att skicka följande uppgifter till oss:

  1. Namn
  2. Adress
  3. Telefon
  4. E-postadress

Skicka uppgifterna till kus.diarium@soderhamn.se

Vi tar ut en administrativ avgift för registrering i tomt- och småhuskön som är 500 kr.

Vid anmälan betalar du in en registreringsavgift via inbetalningskort eller via internetbank till bankgiro 192-3473, vid betalningen ange namn, adress samt referens ”Registrering tomtkö”. Betalningsdag gäller som registreringsdatum i bostadstomtkön. 

Om kön eventuellt avvecklas betalas inte pengarna tillbaka.

Sökande som tilldelats tomt skall skriftligen acceptera eller avböja inom 3 veckor. 

Sökande som accepterar tilldelad tomt skall påbörja förvärv och projektering inom 6 månader annars upphävs beslutet om tilldelning. 

Kommunens markförvaltare beslutar om tilldelning av tomter enligt tomtkön.

Avregistrering från kön sker om:

  • Du tilldelats och accepterat tomt via kommunen.
  • Du ej anmält adress- eller namnändring och posten meddelar att sökandes adress är okänd. 
  • Du fått tre erbjudanden vid tre skilda tillfällen och avböjt dessa.

Sökande som tilldelats tomt skall skriftligen acceptera eller avböja inom 3 veckor. Om svar ej inkommit i tid hamnar sökande sist. 

Om du avregistreras från tomtkön, kan du åter registrera dig om du önskar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 maj 2021
Bo, bygga, miljö och trafik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn