Lediga kommunala bostadstomter 

Söderhamns kommun säljer tomter för småhusbebyggelse på kommunal mark.  
Kartan nedanför visar tillgängliga kommunala avstyckade fastigheter för bostadsbyggande. 
De gröna fastigheterna är detaljplanerade (har en byggrätt) för bostäder medan de med orange färg är utpekade utvecklingsområden utan byggrätt. Du kan se mer information om varje fastighet genom att klicka på den. Pris för tomterna tas fram löpande genom oberoende värdering och försäljs till marknadsvärde. Fastställda priser. 

Det finns ytterligare regleringar om vad som får byggas på varje fastighet. Vanligtvis brukar största storlek, höjd och placering på fastigheten vara reglerade. I vissa områden kan det också finnas bestämmelser om exempelvis färgsättning och utformning av huset. Exakt reglering finns i detaljplanen, som du kan få ut genom att kontakta kundtjänst. 

Anmäl dig till tomtkön  
Du måste registrera dig i tomtkön för att ha möjlighet att förvärva bostadstomterna och för att få erbjudanden om nya kommunala bostadstomter.  Du anmäler till tomtkön genom att skicka mail med namn, adress och kontaktuppgifter (mailadress samt telefon obligatoriskt) till: kus.diarium@soderhamn.se 

Sökande måste ha fyllt 18 år.
Äkta makar och personer som sammanbor får endast göra en ansökan. 
Fördelning av nya bostadstomter sker under hänsynstagande till kötid.
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden kan besluta om annan fördelning, om det fordras av bostadspolitiska eller allmänna hänsyn. 
Kötiden mäts från det datum då sökande registreras i tomtkön. 

Avgift 
Avgiften för att registrera sig i tomt- och småhuskön är 500 kr. Kommunen kommer inte att betala tillbaka några pengar i samband med att kön eventuellt avvecklas.  

Vid anmälan betalas en registreringsavgift in via inbetalningskort eller via internetbank till bankgiro 192-3473, vid betalningen ange namn, adress samt referens ”Registrering tomtkö”. Betalningsdag gäller som registreringsdatum i bostadstomtkön. 

Avregistrering 
1. Ur tomt- och småhuskön avregistreras sökande som, 
a) tilldelats och accepterat tomt via kommunen  
b) ej anmält adress - eller namnändring och posten meddelar att sökandes adress är okänd. 

2. Avregistrering utgör ej hinder för sökande att på nytt registreras i kön. 

3. Sökande som tilldelats tomt skall skriftligen acceptera eller avböja inom 3 veckor. 

4. Sökande som accepterar tilldelad tomt skall påbörja förvärv och projektering inom 6 månader annars upphävs beslutet om tilldelning. 

5. Sökande äger rätt till tre erbjudanden vid tre skilda tillfällen, avböjs de avregistreras vederbörande ur tomtkön, eller om svar ej inkommit i tid hamnar sökande sist. 

6. Kommunens markförvaltare beslutar om tilldelning av tomter enligt tomtkön 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 juni 2019
Bo, bygga, miljö och trafik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn