Bygga, ändra eller riva

Modell av ett vitt hus, en ritning och ett gult vattenpass

Inför alla projekt, oavsett storlek är det viktigt att veta vad som är tillåtet och vad som krävs. I vissa fall krävs det bygglov eller anmälan. Om du bor nära vattenområde så som sjöar, bäckar eller vattendrag kan strandskyddsdispens behövas.

Ansök alltid i god tid innan du planerar att påbörja byggnationen. Inför sommarperioden är Bygg- och miljöförvaltningen hårt belastad, tänk därför på att skicka in din ansökan i god tid. Om du ska bygga under sommaren rekommenderar vi att du söker bygglov redan i februari eller mars. En komplett ansökan om lov ska enligt lag vara prövad inom tio veckor, med möjlighet till förlängning om 10 veckor om det krävs för ärendets behandling.

Rådgivning

Bygg- och miljöförvaltningen har rådgivning för bygglovsfrågor och strandskydd varje helgfri vardag mellan 08:00 till 09:30. Du når oss via Söderhamns kommuns växel på 0270-75 000. Du kan också läsa mer om processen för bygglov via Boverkets Kunskapsbank Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 30 november 2022
Bo, bygga, miljö och trafik