Bygga, ändra eller riva

Modell av ett vitt hus, en ritning och ett gult vattenpass

Inför alla projekt, oavsett storlek är det viktigt att veta vad som är tillåtet och vad som krävs. I vissa fall krävs det bygglov eller anmälan. Om du bor nära vattenområde så som sjöar, bäckar eller vattendrag kan strandskyddsdispens behövas.

Ansök alltid i god tid innan du planerar att påbörja byggnationen. Eftersom bygg- och miljöförvaltningen är hårt belastad med många ärenden inför sommarperioden bör din ansökan göras i god tid. En komplett ansökan om lov ska enligt lag vara prövad inom tio veckor, med möjlighet till förlängning om 10 veckor om det krävs för ärendets behandling.

Bygg- och miljöförvaltningen har telefontid för bygglovsfrågor varje helgfri vardag mellan 08:00 och 09:30. Du kan kontakta oss i pågående ärenden eller för allmänna frågor och rådgivning. Du kan också läsa mer om processen för bygglov via Boverkets Kunskapsbanklänk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 februari 2021
Bo, bygga, miljö och trafik

Kontakt Bygg- och miljöförvaltningen

Kontakta handläggare vardagar kl. 8.00 - 9.30 via Kundtjänst 0270-75000.

Blanketter och handlingar skickas till:
Söderhamns kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
826 80 Söderhamn

Besöksadress: Kungsgatan 6
E-post: Bygg- och miljöförvaltningen

Förvaltningschef
Herman Claesson
Tel 0270-751 36

Verksamhetschef
Jonas Ryberg
Tel 0270-766 11

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn