Marklov

Marklov krävs om du ska schakta, fylla eller väsentligt ändra markens höjdförhållande inom ett område med detaljplan. Kontakta bygg- och miljöförvaltningen om du är osäker på om åtgärden är lovpliktig eller inte.

Ansöka om marklov

En ansökan om marklov ska innehålla:

I övrigt följer handläggningen av marklov samma ärendegång som vid bygglov.
Handlingarna kan med fördel skickas in via E-post direkt till vårt diarium bmn.diarium@soderhamn.se. Skicka gärna varje dokument/bilagor i separat PDF-fil.

Senast uppdaterad: 19 mars 2021
Bo, bygga, miljö och trafik