Marklov

Marklov krävs om du ska schakta, fylla eller väsentligt ändra markens höjdförhållande inom ett område med detaljplan. Kontakta bygg- och miljöförvaltningen om du är osäker på om åtgärden är lovpliktig eller inte.

Ansöka om marklov

En ansökan om marklov ska innehålla:

I övrigt följer handläggningen av marklov samma ärendegång som vid bygglov.
Handlingarna kan med fördel skickas in via E-post direkt till vårt diarium bmn.diarium@soderhamn.se. Skicka gärna varje dokument/bilagor i separat PDF-fil.

Senast uppdaterad: 19 mars 2021
Bo, bygga, miljö och trafik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn