Tillsyn enligt Plan- och bygglagen

Kommunen har tillsyn över många olika aspekter av byggprojekt och befintliga byggnader. Tillsyn är en granskning av åtgärder och projekt som sker i efterhand och som syftar till att överträdelser ska rättas.

Syftet med tillsynen är att säkerställa en god byggd miljö genom att säkerställa att gällande lager och regler följs. Bland de områden som kommunen bedriver tillsyn över finns

  • Olovligt uppförda byggnadsverk (så kallade svartbyggen).
  • Ovårdade och förfallna tomter och byggnader.
  • Hissar och motordrivna anläggningar.
  • Ventilation i byggnader.

Söderhamns kommun erbjuder en e-tjänst för att lämna klagomål på områden som kommunen har tillsyn över. Till e-tjänstenlänk till annan webbplats.

Kommunen har också tillsyn som hanteras enligt lagen Miljöbalken, detta gäller exempelvis brott mot strandskyddet, buller, fukt eller mögel i byggnader med mera. Du kan använda samma e-tjänst som ovan för att lämna klagomål på områden som faller under Miljöbalken.

Sanktionsavgifter

I nästan alla fall där en överträdelse har skett är kommunen skyldig att ta ut en byggsanktionsavgift. Kommunen är skyldig att ta ut avgiften och avgiftens storlek bestäms av staten.

Information på Boverket.se om sanktionsavgiftens storleklänk till annan webbplats

Föreläggande

I vissa fall kan kommunen ge en fastighetsägare eller byggherre ett föreläggande. Det betyder att en ändring eller åtgärd ska genomföras, ofta är föreläggandet kopplat till ett vite (böter). Exempelvis kan kommunen förelägga att en byggnad ska rivas.

Förbud

Kommunen kan besluta att utfärda förbud mot arbete i pågående byggnads-, rivnings- eller markarbete eller förbjuda användning av en byggnad.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 juli 2021
Bo, bygga, miljö och trafik

Kontakt Bygg- och miljöförvaltningen

Kontakta handläggare vardagar kl. 8.00 - 9.30 via Kundtjänst 0270-75000.

Blanketter och handlingar skickas till:
Söderhamns kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
826 80 Söderhamn

Besöksadress: Kungsgatan 6
E-post: Bygg- och miljöförvaltningen

Förvaltningschef
Herman Claesson
Tel 0270-751 36

Verksamhetschef
Jonas Ryberg
Tel 0270-766 11

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn