Anläggningar med farlig verksamhet - SEVESO

Vid vissa kemikalieanläggningar kan verksamheten vara så farlig att en olycka orsakar allvarliga skador på människor eller miljö.

Sevesolagstiftningen, eller Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, riktar sig till verksamheter som hanterar stora mängder kemikalier vid ett tillfälle. Lagen ställer bland annat krav på att företagen ska ha rutiner för information till allmänheten.

I Söderhamn finns flera anläggningar som omfattas av Sevesolagstiftningen. information om anläggningarna samt rutiner om det skulle uppstå en olycka hittar du på Kommunalförbundet Hälsingland Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 29 mars 2022
Bo, bygga, miljö och trafik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn