Livsmedel och hälsa

Livsmedel grönsaker, fukt och rotfrukt

Vad du äter och dricker påverkar din hälsa. Fräscha råvaror och korrekt hantering är speciellt viktigt.

Kommunen gör regelbundet livsmedelskontroller hos verksamheter och anläggningar där livsmedel hanteras och säljs. Bland annat kontrolleras gatukök, caféer och skolkök. Det finns krav på dig som företagare i livsmedelsbranschen att registrera din verksamhet och bedriva egenkontroll.

Det finns många olika aspekter på mat, till exempel hur du som privatperson kan göra för att hantera din mat säkrare eller minska matsvinnet. Olika tips och råd har bland annat tagits fram av Livsmedelsverket Länk till annan webbplats., Konsumentverket Länk till annan webbplats., Astma- och allergiförbundet Länk till annan webbplats. och Jordbruksverket Länk till annan webbplats..

Söderhamns kommun arbetar också med hälsoskyddsfrågor rörande inomhusmiljöproblem (som buller, fukt, mögel, radon, lukter och legionella), enskilda avloppsanläggningar, luft- och vattenkvalitet, strålning samt djurhållning inom detaljplanelagt område.

Senast uppdaterad: 10 januari 2022
Bo, bygga, miljö och trafik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn