Cesium i bär och svamp i bär och svamp

Bär och svamp kan ätas i vår kommun. Bygg- och miljönämnden har sedan Tjernobylolyckan 1986 tagit prover på bär och svamp i olika kommundelar för att kontrollera cesiumhalten, de senaste mätningarna är från 2014. Livsmedelsverkets riktvärde för cesium137 i livsmedel som inte utgör basföda är 1 500 Bq/kg. I livsmedel som utgör basföda skall halten helst inte överstiga 300 Bq/kg.

Rekommendationer för Söderhamns kommun:

Bär från i stort sett hela kommunen kan ätas utan inskränkningar. När det gäller svamp är det vissa sorter man bör undvika, eftersom dessa drar åt sig mer cesium än andra. Bland de vanligaste förekommande är sandsopp och rynkad tofsskivling, men även blodriska och andra svampar som växer på magra marker. Gul kantarell innehåller turligt nog bara låga halter. Trattkantarellen, som ofta finns i så stora mängder, har i regel lite högre cesiumhalter, dock i regel under riktvärdet. Om man förväller svampen före användning försvinner upp till 80% av cesiummängden. Med förvällning menas att man kokar svampen några minuter i riklig mängd vatten, som sedan hälls bort. Vid förvällning av torkad svamp måste den blötas upp först.

Skärgårdsöarna har för vissa sorters svamp högre halter och därför rekommenderar vi att svampen plockas på fastlandet.

Vi vill även tipsa om att leta svamp i blandskog där det finns största chansen att hitta bra matsvampar.

Du som vill ta egna prover på bär, svamp eller vilt får själv kontakta ett ackrediterat laboratorium och bekosta provtagningen.

Senast uppdaterad: 29 december 2021
Bo, bygga, miljö och trafik