Ny tobakslag 1 juli - fler rökfria miljöer

Bild

Den 1 juli får Sverige en ny lag om tobak som innebär att det blir förbjudet att röka på många allmänna platser utomhus. För att skydda människor från passiv rökning finns det miljöer där det enligt tobakslagen är förbjudet att röka. Genom att respektera förbjudet bidrar du till en mer hälsosam miljö. Vattenpipor och e-cigaretter omfattas också av tobakslagen.

Den nya tobakslagen (2018:2088) ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).

Från och med den 1 juli 2019 blir det alltså förbjudet att röka på:

 • Perronger, busshållplatser, taxizoner och andra områden i anslutning till färdmedel, så som biljettområden och gångbanor
 • Uteserveringar och områden utanför restauranger och caféer
 • Inhägnande platser utomhus som huvudsaken är avsedda för idrottsutövning, exempelvis fotbollsplaner
 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • Entréer till lokaler som omfattas av rökförbud, exempel restauranger, kyrkor, detaljhandel, järnvägsstationer och vårdcentraler

Följande områden har rökförbud sedan tidigare och det gäller fortfarande med nya lagen:

 • Lokaler för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem
 • I lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård
 • I lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
 • I restauranger
 • I lokaler där allmän sammankomst eller offentlig tillställning anordnas
 • I andra lokaler som allmänheten har tillträde till lokalerna

Produkter som omfattas av den nya lagen:

 • cigaretter
 • rulltobak
 • tobak för vattenpipa
 • andra tobaksvaror för rökning såsom cigarrer och piptobak
 • rökfria tobaksvaror såsom snus och tuggtobak
 • e-cigaretter och påfyllningsbehållare
 • örtprodukter för rökning
 • vattenpipor
 • “njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak”. Hit räknas t.ex. e-cigaretter som inte innehåller nikotin och därför inte är att betrakta som e-cigaretter i lagens mening.


Ansvarig för att rökförbudet följs

Ansvaret för rökförbudet ligger på den som har praktiska möjligheter att se till att förbudet följs. Det innebär att den som äger eller hyr en lokal eller ett område utomhus ansvarar för rökförbudet.

Den som driver en uteservering har exempelvis ansvar för att rökförbudet på serveringen följs. För lekparker på allmän mark är det normalt kommunen som är ansvarig. Ansvaret för rökförbudet vid entréer ligger på den som äger eller hyr lokalen eller utrymmet innanför entrén. En butiksägare har exempelvis ansvar för rökförbudet vid sin entré även om butiksägaren inte äger marken utanför entrén. Om entrén går till ett köpcentrum eller ett kontorskomplex, har normalt fastighetsägaren ansvaret för att rökförbudet följs.

Senast uppdaterad: 30 november 2022
Bo, bygga, miljö och trafik