Naturvård

Bild

Ålsjön

Gröna miljöer gör oss friskare. Skogar, sjöar och vattendrag, skärgård, parker - var du än befinner dig i Söderhamns kommun har du nära till naturområden av olika slag. Tack vare allemansrätten har alla i Sverige rätt att vistas fritt i naturen.

Söderhamns kommun bedriver ett aktivt naturvårdsarbete. Vår målsättning är att bevara, restaurera och utveckla natur- och kulturlandskapet till förmån för människor, växter och djur. Söderhamns grönområden ska ge plats både för rekreation och för biologisk mångfald. Förutom naturvårdande insatser görs också insatser för att gynna friluftslivet.

Senast uppdaterad: 12 juni 2019
Bo, bygga, miljö och trafik