Naturreservat

I Söderhamns kommun finns sammanlagt 13 naturreservat. Några har kommunen skötselansvar för, andra är Länsstyrelsens ansvar. Ibland samverkar kommun och Länsstyrelsen kring vissa åtgärder.

Senast uppdaterad: 16 juli 2021
Bo, bygga, miljö och trafik