Resor, tåg, buss, cykel och bil

Bild

Söderhamn ligger bra till! Täta turer inom kolletivtrafiken gör det är lätt att ta sig till och från Söderhamn. Stadsbussar rullar regelbundet så du lätt kan ta dig vidare från Resecentrum.

Gå och cykla

Gående som använder vägrenen, körbanan eller en gemensam gång- och cykelbana ska om möjligt gå längst till vänster i färdriktningen. (7 kap 1 § trafikförordningen).

Att gå och cykla är den bästa resan. Miljöpåverkan är låg och du får frisk luft och motion. Söderhamns kommun ansvarar för ungefär 4 mil gång- och cykelvägar. Vi ser till att det är god vägstandard sommar, höst, vinter och vår. Vi arbetar för att utveckla och förändra befintliga trafikmiljöer. Ytor för biltrafik behöver reduceras så att vi får bättre plats för gång- och cykeltrafik, ökad trafiksäkerhet och en trevligare gatumiljö med fler grönytor och träd.

Tåg

Söderhamns Resecentrum vid E4 är knutpunkt för resor med tåg och buss. Här finns kostnadsfri långtidsparkering och korttidsparkering, motorvärmare och elladdning. Från Arlanda tar du dig hit med snabbtåget SJ3000 och flera långfärdsbussar trafikerar resecentrum.

Tack vare tät tågtrafik pendlar många till jobb och studier till och från Söderhamn. Söderhamn trafikeras av SJs snabbtåg SJ 3000 på sträckan Stockholm - Arlanda - Sundsvall.

X-trafiks regionala X-tåg trafikerar Söderhamn och Ljusne längs sträckan Gävle - Sundsvall och Holmsveden längs sträckan Gävle - Ånge.

Buss

X-trafiks lokala och regionala busstrafik är väl utbyggd till kommunens alla delar. Vid Resecentrum stannar även Y-buss veckosluts- och långfärdsbussar.  I Söderhamn får alla mellan 7 - 19 år gratis busskort.

Senast uppdaterad: 14 augusti 2022
Bo, bygga, miljö och trafik