Samhällsutveckling och planering

Vybild över Söderhamn med Oscarsborg i förgrunden.

Söderhamns kommun skapar bästa möjliga förutsättningar för tillväxt och etablering. Det handlar bland annat om att bygga bostäder och jobba övergripande med samhällets utveckling. Här finns information om översiktlig planering, detaljplaner, byggprojekt.

Översiktsplan

Översiktsplan är kommunens högsta styrdokument på plansidan. I oktober 2020 antogs en ny översiktsplan för Söderhamns kommun. Med hållbarhet i fokus, med sikte mot 2040.
Översiktplan  2040
Gällande fördjupade översiktsplaner

Detaljplaner

Detaljplaner reglerar bebyggelsens omfattning och markanvändning inom ett visst område. En detaljplan kan behöva uppdateras för att möjliggöra ny bebyggelse eller ändra bebyggelsens innehåll, säkra bevarande eller införa bygglovbefrielse, med mera.
Läs mer om detaljplan
Aktuella planärenden

Aktuella utvecklingsprojekt inom samhällsplanering

I Söderhamns kommun pågår flera utvecklingsprojekt för att stärka och utveckla Söderhamn

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2021
Bo, bygga, miljö och trafik

Kontakt

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering och utveckling av Söderhamsporten
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
070–242 19 33

Detaljplan

Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planingenjör
Marcus Sandbäck
0270-752 18

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
070-242 19 33

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 070–242 19 33

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn