Heawater – för att förbättra vattenmiljön

Heawater logo
Interreg Central Baltic logo
EU logo med text Portmate

Syfte med Heawater är att förbättra vattenstatusen i Söderhamnsån genom att minska vattnets halter av näringsämnen och partiklar.

Det övergripande målet för Heawater är att visa på möjliga och hållbara lösningar för att uppnå en hälsosammare vattenkvalitet i små, stadsnära vattendrag kring Östersjön.

I projektet ingår också att öka medvetenheten hos beslutsfattare och allmänheten om dessa frågor.

Förbättrad vattenstatus

Syftet med Heawater är att förbättra vattenstatusen i Söderhamnsån genom att minska vattnets halter av näringsämnen och partiklar.

I projektet utformas och genomförs pilotinvesteringar som syftar till att minska belastningen från minst två, tre föroreningskällor i Tallinn, Åbo och Söderhamn.

Deltagare

  • Söderhamns Kommun(Sverige)
  • Tallin Stad – projektledare (Estland)
  • Tallinn Tekniska Universitet (Estland)
  • Finlands Miljöcentral, SYKE (Finland)
  • Åbo Yrkeshögskola (Finland)

Heawater finansieras av EU-programmet Interreg Central Baltic. Projektet löper från 1 mars 2018 till 28 februari 2021 med en budget på totalt 1 898 349€. ERDF 1 488 789€.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2020
Bo, bygga, miljö och trafik

Kontakt

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering och utveckling av Söderhamsporten
Samhällsplanerare
Ludvig Königsson
070–331 44 61

Detaljplan

Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planingenjör
Marcus Sandbäck
0270-752 18

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Ingemar Olofsson
0270–752 31

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 070–242 1933

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn