Bredband och IT

Fiber är den bästa och snabbaste vägen till en rad internetbaserade tjänster. Med snabb datatrafik kan du använda fiberuppkopplingen för till exempel kabel-TV, IP-telefoni och bredbands-TV.

Det kommunala bolaget Söderhamn NÄRA bygger successivt ut fibernätet i Söderhamns kommun för privatkunder och företag. Snabb uppkoppling kan vara en förutsättning för att kunna bo och arbeta på små orter.

Intresset för utbyggnad utanför centrala Söderhamn är väldigt stort. I områden som genomfört fiberprojekt har drygt 70 procent av hushållen anslutit sig till fibernätet.

Mål i kommunens bredbandsstratgei

Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Målen för de kommande åren är definerade:

  • År 2020 har 95 procent av företagen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2020 har 90 procent av hushållen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2016 har 60 procent av hushållen och företagen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Utbyggnadsplan

Söderhamn NÄRA har planerat utbyggnad för olika områden i kommunen fram till 2020. Bolaget ordnar informationsträffar i de områden som får fiber, där får du veta mer om fiber och utbyggnaden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 februari 2019
Bo, bygga, miljö och trafik

Kontakt

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering och utveckling av Söderhamsporten
Samhällsplanerare
Ludvig Königsson
070–331 44 61

Detaljplan

Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planingenjör
Marcus Sandbäck
0270-752 18

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Ingemar Olofsson
0270–752 31

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 070–242 1933

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn